Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιούλιος 2024

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO)

Στρατηγική ενδυνάμωσης των Νέων στη Διανοητική Ιδιοκτησία IP-YES!

  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Απόφαση στην υπόθεση C-135/2023, GEMA κατά GL. Οδηγία 2001/29/ΕΚ, άρθρο 3, παρ. 1 – Παρουσίαση στο κοινό – Διάθεση, εντός διαμερισμάτων, συσκευών τηλεόρασης εξοπλισμένων με εσωτερική κεραία που καθιστά δυνατή τη λήψη σημάτων και τη μετάδοση εκπομπών.

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.