Κατηγορίες
Νέα

WIPO: Στρατηγική ενδυνάμωσης των Νέων στη Πνευματική Ιδιοκτησία IP-YES!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε τη στρατηγική για την ενδυνάμωση της Νεολαίας (IP-YES!) η οποία παρέχει ένα δομημένο σχέδιο με στοχευμένες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που θα ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες και ανάγκες της νεολαίας σε βασικά θέματα, όπως ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση των δράσεων για την ενεργή συμμετοχή τους στα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στην πρώτη παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε το WIPO για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη διανοητική ιδιοκτησία (WIPO Pulse) και η οποία αφορούσε σε δείγμα 25.000 ατόμων από 50 χώρες διαπιστώθηκε, ότι οι ερωτηθέντες ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών είχαν σημαντικά χαμηλότερο βαθμό ευαισθητοποίησης σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες.

Δείτε περισσότερα για τον στρατηγικό σχεδιασμό εδώ.