Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιούνιος 2024

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Εγκρίθηκαν συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους στήριξης των influencers ως δημιουργών επιγραμμικού περιεχομένου στην ΕΕ.

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO): Αύξηση πειρατείας αθλητικών διοργανώσεων και αγοράς προϊόντων απομίμησης στην Ευρώπη – Καμπάνια Play Fair

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO): Πανευρωπαϊκό δίκτυο Intellectual Property (IP) in Education 

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.