Κατηγορίες
Νέα

Δίκτυο IP In Education – Συμμετοχή ΟΠΙ σε σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών στην Κρήτη

Ο ΟΠΙ πήρε μέρος στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στις 15.05.2024 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η επιμόρφωση οργανώθηκε σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Κρήτης και τον Οργανισμό  Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του Δικτύου Intellectual Property (IP) in Education του EUIPO.

Η επιμόρφωση είχε στόχο εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό να προάγει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την υπεύθυνη ψηφιακή συμμετοχή μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών των παραπάνω βαθμίδων.

Στο κύριο μέρος της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί άκουσαν λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ). Ο ΟΠΙ κάλυψε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παρουσίασε υλικό από τον ιστότoπο copyrightschool.gr. Ο ΟΒΙ παρουσίασε τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα δικαιώματα ποικιλιών φυτών.

Ο EUIPO παρουσίασε υλικό ΔΙ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας IdeasPowered@School καθώς και το ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα για τη ΔΙ (IP Basic – MOOC).  Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εργαστήριο που στόχο είχε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προάγουν τις έννοιες της ΔΙ στα σχολεία τους.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί, κυρίως σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές σχολικών μονάδων Ηρακλείου Κρήτης.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την εκδήλωση.