Κατηγορίες
Νέα

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Κοινό μήνυμα WIPO και ΟΠΙ

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας γραφεία και οργανισμοί διανοητικής ιδιοκτησίας  σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώνονται για να υπερασπιστούν την πολυμορφία σε ολόκληρο το τοπίο της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σε όλο τον κόσμο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση σε πόρους, με αποτέλεσμα την έντονη υποεκπροσώπησή τους στο οικοσύστημα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ένταξη και την ποικιλομορφία για να υποστηρίξουμε, να εμπνεύσουμε και να επιταχύνουμε την αύξηση της συμμετοχής όλων των γυναικών, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν, να εμπορευματοποιήσουν και να διανείμουν καινοτομίες και δημιουργικά έργα.

Δεσμευόμαστε να επενδύουμε στη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των γυναικών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Επενδύοντας στις γυναίκες, πιστεύουμε ότι μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο οικοσύστημα της διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευκαιρίες.

Καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού και ενθαρρύνουμε όλους να συμμετάσχουν μαζί μας σε αυτό το ελπιδοφόρο μέλλον επενδύοντας σε γυναίκες για να επιταχύνουμε την πρόοδο.

Δείτε όλο το μήνυμα εδώ.