Κατηγορίες
Νέα

Συμμετοχή ΟΠΙ σε σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Ο ΟΠΙ συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2024. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν «Ανταγωνισμός – Προστασία Καταναλωτή» και ο ΟΠΙ συμμετείχε με εισήγηση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας κας Μαρίας Δάφνης Παπαδοπούλου με τίτλο «Η έννοια της πρωτοτυπίας στην ενωσιακή και ελληνική νομολογία».