Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιανουάριος 2024

  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) – Απόφαση στην υπόθεση C-201/22 Kopiosto ry κατά Telia Finland Oyj, ερμηνεία άρθρου 4 Οδηγίας 2004/48. Οργανισμός συλλογικής διαχειρίσης εγκεκριμένος να χορηγεί συλλογικές άδειες με διευρυμένη ισχύ.
  • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πρόταση για την Πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη: οι πρώτοι κανόνες παγκοσμίως για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.