Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Νοέμβριος 2023

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) – Σειρά Podcasts: Intellectual Property matters. Eye on Copyright Enforcement.

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) – Εργαστήριο διαμεσολάβησης και και διαιτησίας
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) – Απόφαση στην υπόθεση C-655/2021. Δυσανάλογη η ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών για προσβολή εμπορικού σήματος

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.