Κατηγορίες
Νέα

Διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών – Η Διανοητική Ιδιοκτησία στην εκπαίδευση

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office/EUIPO) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών  πάνω σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην εκπαίδευση στις 21 Ιουνίου 2023. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο πώς μπορούν να προωθηθούν η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η υπεύθυνη ψηφιακή συμπεριφορά μεταξύ των νέων Ευρωπαίων.

Το σεμινάριο θα  αναπτύξει βασικές γνώσεις σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία, όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιασθούν προσεγγίσεις για τη διδασκαλία εννοιών της διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών θεμάτων, καθώς και σχετικό υλικό για χρήση μέσα στην τάξη. Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Α/θμιας , Β/θμιας , Γ/θμιας Εκπαίδευσης και οι μαθησιακοί στόχοι για τους συμμετέχοντες είναι οι εξής:

– να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

– να αποκτήσουν επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζει η διανοητική ιδιοκτησία στην καθημερινή μας ζωή,

– να μάθουν να σέβονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που κατέχουν άλλοι,

– να κατανοήσουν ότι ως δημιουργοί, καινοτόμοι και επιχειρηματίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενήμεροι για την προστασία των αποτελεσμάτων της δημιουργικότητάς τους,

– να είναι σε θέση να προσδιορίζουν ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προσφέρουν την καταλληλότερη προστασία σε κάθε κατάσταση.

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ:

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.