Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Mάιος 2023

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) – Απόφαση στις υποθέσεις C-775/21 και C-826/21: Η μετάδοση ενός μουσικού έργου ως μουσική υπόκρουση σε μέσα μεταφοράς επιβατών συνιστά παρουσίαση στο κοινό κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) – Απόφαση στις υποθέσεις C-775/21 και C-826/21: Η μετάδοση ενός μουσικού έργου ως μουσική υπόκρουση σε μέσα μεταφοράς επιβατών συνιστά παρουσίαση στο κοινό κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σεμινάριο ΟΠΙ – WIPO Mediation and Arbitration Center

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.