Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Φεβρουάριος 2023

Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ – ΕΚΠΑ : «Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022». Δείτε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.

  • Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ – ΕΚΠΑ : «Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022». Δείτε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.
  • Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) – Νέες εκδόσεις.

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.