Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιανουάριος 2023

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) – Ψηφίστηκε ο νόμος 4996/2022 για την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) – Ψηφίστηκε ο νόμος 4996/2022 για την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ.

«Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίας (DSA) και Πνευματική Ιδιοκτησία», 24.01.2023.

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.