Κατηγορίες
Νέα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού μέσω της εκπαίδευσης προσφέρουν συγκεκριμένη, πρακτική καθοδήγηση για διδάσκοντες/εκπαιδευτικούς. Δεν περιέχουν απλώς και μόνο συμβουλές και αξιώματα, αλλά έχουν σκοπό να παράσχουν πρακτική υποστήριξη για τη διδασκαλία στην τάξη και σε παρόμοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Αποτελούν βασική πρωτοβουλία του σχεδίου δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στόχος είναι να δημιουργήσουν μια ευρύτερη κατανόηση του ψηφιακού αλφαβητισμού που επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να προωθήσουν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και να ενισχύσουν την καλύτερη ευαισθητοποίηση και γνώση του κοινού όσον αφορά την παραπληροφόρηση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού μέσω της εκπαίδευσης προσφέρουν συγκεκριμένη, πρακτική καθοδήγηση για διδάσκοντες/εκπαιδευτικούς. Δεν περιέχουν απλώς και μόνο συμβουλές και αξιώματα, αλλά έχουν σκοπό να παράσχουν πρακτική υποστήριξη για τη διδασκαλία στην τάξη και σε παρόμοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Αποτελούν βασική πρωτοβουλία του σχεδίου δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στόχος είναι να δημιουργήσουν μια ευρύτερη κατανόηση του ψηφιακού αλφαβητισμού που επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να προωθήσουν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και να ενισχύσουν την καλύτερη ευαισθητοποίηση και γνώση του κοινού όσον αφορά την παραπληροφόρηση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν παιδαγωγική εμπειρογνωμοσύνη για την ενίσχυση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των νέων με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον ψηφιακό κόσμο. Ομοίως, διερευνάται επίσης η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τάξη και η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε δασκάλους/εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και γνώσεων στον τομέα.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.