Κατηγορίες
Νέα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Δεοντολογικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (TN) και των Δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση για εκπαιδευτικούς. Οι κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ΤΝ στα σχολεία με σκοπό, αφενός, να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στη διδασκαλία και τη μάθηση και, αφετέρου, να υποστηριχθεί η διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την πείρα τους στην ψηφιακή εκπαίδευση. Ο στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι πιο κοινές και διαδεδομένες παρανοήσεις σχετικά με την ΤΝ που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ή άγχος όσον αφορά τη χρήση της, ιδίως στην εκπαίδευση.

Οι δεοντολογικοί προβληματισμοί και επιταγές αντιμετωπίζονται επίσης με την παροχή πρακτικών συμβουλών στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων όσον αφορά τον σχεδιασμό της αποτελεσματικής χρήσης της ΤΝ και των δεδομένων στα σχολεία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση (Digital Education Action Plan, 2021-2027)Δείτε περισσότερα εδώ.