Κατηγορίες
Νέα

 Μνημόνιο συνεργασίας ΟΠΙ και Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ο ΟΠΙ και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας ως στόχο τη στενότερη συνεργασία και ενίσχυση των δεσμών των δύο φορέων προχωρήσανε στις 13.09.2022 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Σκοπός των δύο φορέων είναι η από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, της ερευνητικής και της επιστημονικής τους δράσης, προς όφελος της ενημέρωσης και της επιμόρφωσης των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, των στελεχών του ΟΠΙ αλλά και των φοιτητών του ΕΚΠΑ.