Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Σεπτέμβριος 2022

– Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αμοιβή εκτελεστών καλλιτεχνών μουσικών έργων και παραγωγών από τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής εντός της ΕΕ

– Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΠΙ και WIPO

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.