Κατηγορίες
Νέα

Διανοητική Ιδιοκτησία και Νέοι: Πίνακας Αποτελεσμάτων 2022 από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)

Δημοσιεύθηκε η τρίτη έκδοση (2022) του Πίνακα Αποτελεσμάτων για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και τη Νεολαία από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Ο Πίνακας παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις συμπεριφορές των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η έρευνα εξετάζει τις δύο πλευρές της παραβίασης της διανοητικής ιδιοκτησίας: τις τάσεις των νέων στην αγορά παραποιημένων προϊόντων και στην πρόσβαση σε πειρατικό περιεχόμενο, αξιολογώντας τις τάσεις κάθε τρία χρόνια από το 2016.

Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτελεσμάτων:

  • Περισσότεροι από τους μισούς (52 %) Ευρωπαίους ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών δηλώνουν ότι έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα παραποιημένο προϊόν στο διαδίκτυο τον τελευταίο χρόνο, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος και το ένα τρίτο (33 %) δήλωσε ότι είχε πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο από παράνομες πηγές (πειρατικό περιεχόμενο).
  • Στην Ελλάδα, το 62 % των νέων αγόρασε εν γνώση τους ένα παραποιημένο προϊόν. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, ενώ το 25 % των νέων είχε εν γνώσει του πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο από παράνομες πηγές.

Ποιοί παράγοντες οδηγούν τους νέους στη χρήση παράνομων πηγών για πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και στη αγορά απομιμητικών προϊόντων;

Μάθετε περισσότερα εδώ.