Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Μάιος 2022

– ΔΕΕ, Απόφαση στην υπόθεση C-401/19, καταγγελία της Πολωνικής Κυβέρνησης κατά του άρθρου 17 της Οδηγίας 2019/790

– Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2022

– EUIPΟ, Out-of-commerce Works Portal Datathlon…

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.