Κατηγορίες
Νέα

Νέες μελέτες από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)

Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στην ΕΕ.
Mουσική, Ταινίες και Τηλεόραση (2017-2020), Τάσεις και παράγοντες επιρροής

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η διαδικτυακή πειρατεία μειώνεται, όμως οι ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε πειρατικό περιεχόμενο 6 φορές το μήνα κατά μέσο όρο.Το πιο δημοφιλές πειρατικό περιεχόμενο είναι το τηλεοπτικό και ακολουθούν οι ταινίες και η μουσική.Η μετάδοση συνεχούς ροής (streaming) ήταν η μέθοδος πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά. Πάνω από 80% της συνολικής πειρατείας έγινε μέσω streaming.

H διαθεσιμότητα νόμιμων πηγών περιεχομένου και η γνώση της ύπαρξής τους φαίνεται ότι μειώνει την κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου.

Για τη μελέτη επιλέξτε εδώ.

Διαδικτυακή διαφήμιση σε ιστότοπους και εφαρμογές που παραβιάζουν ΔΔΙ (2021)

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η διαδικτυακή διαφήμιση που τοποθετήθηκε σε ιστοτόπους και εφαρμογές που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη διάρκεια του 2021, αξιολογούνται τα ποσά και ο τύπος της διαφήμισης και γίνεται εκτίμηση των σχετικών έσοδων από διαφημίσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα έσοδα που δημιουργήθηκαν από τους υπό παρακολούθηση ιστοτόπους υπολογίστηκαν σε 912,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα που προέκυψαν από τις υπό παρακολούθηση εφαρμογές ήταν 57,1 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αντλούν έσοδα μόνο από τις παραβιάσεις αυτές αλλά και από διαφημίσεις, πολλές φορές νόμιμων προϊόντων, που τοποθετούνται σε αυτούς τους ιστοτόπους και εφαρμογές.

Για τη μελέτη επιλέξτε εδώ.