Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ Φεβρουάριος 2022

– Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)
Κατάλογος μαθημάτων της Ακαδημίας ΠΟΔΙ 2022

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για τους κατοίκους της ΕΕ

– Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)
Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων Πολιτιστικών Επιχορηγήσεων δράσεων σύγχρονου πολιτισμού για το έτος 2022…

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ