Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιανουάριος 2022

– Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
Έκθεση για τα Εθελοντικά Συστήματα Κατάθεσης Έργων

– Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
Πρόγραμμα Global Awards …

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.