Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Δεκέμβριος 2021

– Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Μελέτη για τις πρακτικές συλλογικής αδειοδότησης στο ψηφιακό περιβάλλον.

– Ελλάδα:
Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας …

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.