Κατηγορίες
Νέα

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Στις 26 Απριλίου ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η ημέρα αυτή έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – WIPO) με στόχο να δοθεί έμφαση στον ρόλο της διανοητικής ιδιοκτησίας στην καθημερινή ζωή.

Ένας από τους βασικούς τομείς της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι η πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Ο ΟΠΙ γιορτάζει την πνευματική ιδιοκτησία μέσα από το έργο των δημιουργών και των εκτελεστών καλλιτεχνών το οποίο συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε σε όλες τις συνθήκες. Επιπλέον, ο ΟΠΙ γιορτάζει στηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών καθώς και τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την πνευματική ιδιοκτησία.

Επιλέξτε εδώ κι εδώ για να δείτε τις αφίσες του ΟΠΙ για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.