Κατηγορίες
Νέα

Συνεργασία ΟΠΙ με 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (Β/θμια εκπαίδευση) – Τηλεσεμινάριο με τίτλο “Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού”

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Στο σεμινάριο ενημερώθηκαν οι Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικοί των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την κα Μαρία Σινανίδου, Δικηγόρο, Επιστημονική Συνεργάτη ΟΠΙ και την κα Εύα Κοκκίνου, Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφόρησης ΟΠΙ σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευρυμένη χρήση ψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο. Παρουσιάστηκαν επίσης διαδικτυακές πηγές νόμιμου υλικού για χρήση μέσα στην τάξη. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι ιστότοποι του ΟΠΙ καθώς και οι πληροφορίες και υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν.

Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 45 εκπαιδευτικοί.