Κατηγορίες
Νέα

Δημόσια Διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Στις 18 Ιουνίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης κατά την περίοδο ανάκαμψης από τον COVID-19 και μετά. Η διαβούλευση θα συμβάλλει στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε αυτή να δημιουργήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan).

Η μαζική μετάβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει καταστήσει ζωτικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς τη γνώση της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς αυτοί προσαρμόζουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα στο ψηφιακό περιβάλλον. Η διαβούλευση θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη που υπάρχει να βοηθηθούν οι μαθητές ώστε να σεβαστούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, να μάθουν να προστατεύουν τις δικές τους δημιουργίες και να κάνουν νόμιμη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας – δινοντάς τους εργαλεία και πληροφορίες ώστε να προετοιμάσουν το σωστό υλικό για την τάξη τους – αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών τους σχετικά με τη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του σεβασμού αυτών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οργανισμοί καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διαβούλευση ζητούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών, των σπουδαστών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των γονέων/φροντιστών/μελών οικογένειας των σπουδαστών, καθώς και των εκπροσώπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα και της βιομηχανίας είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να καταθέσουν απόψεις.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation