Κατηγορίες
Νέα

Συμμετοχή ΟΠΙ σε τηλε-ημερίδα του ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Την Πέμπτη, 14 Μαϊου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε επιμορφωτική δράση εξ αποστάσεως, που συνδιοργάνωσε με το ΠΕΚΕΣ Κρήτης. Η παρουσίαση του ΟΠΙ είχε θέμα «Τα πνευματικά δικαιώματα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Στην εκδήλωση ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί από την κα Εύα Μουστάκα, Νομικό ΟΠΙ, σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τη σημασία του έργου των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευρυμένη χρήση ψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν διαδικτυακές πηγές νόμιμου υλικού για χρήση μέσα στην τάξη.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα είναι διακρατικό και χρηματοδοτούμενο από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Παρόντες στο σεμινάριο ήταν ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμ. Καρτσωνάκης, οι Συντονιστές & Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Εργου (ΣΕΕ) Α/θμιας και Β/θμιας του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, οι Δ/ντές και Δ/ντριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των νομών της Κρήτης και οι Προϊσταμένες των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Κρήτης.

Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 67 εκπαιδευτικοί.