Κατηγορίες
Νέα

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» από το Υπουργείο Παιδείας

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να εντάξει το υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση του/της, επιλέγοντας δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Θεμάτων.

Το πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από τον ΟΠΙ σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών. Έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει χρηματοδοτήσει την προώθησή του σε όλη την Ελλάδα αλλά και τη δημιουργία του υλικού (ιστότοπος, ταινία κλπ.) που αναφέρεται παρακάτω. Έχει επίσης παρουσιαστεί διεθνώς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας/World Intellectual Property Organization (WIPO) ως πρότυπο στον τομέα του. Για την υποστήριξη του προγράμματος, ο ΟΠΙ δημιούργησε τον ιστότοπο www.copyrightschool.gr που περιλαμβάνει πλούσιο υλικό για δασκάλους, μαθητές και γονείς (ηλεκτρονικά παιχνίδια, οδηγούς, faq, κόμικς, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, αφίσες κ.λπ.). Επιπλέον, στο www.copyrightschool.gr είναι διαθέσιμη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους με τίτλο «Όταν ο Ορφέας δημιουργούσε…» που δημιουργήθηκε ειδικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στον εν λόγω ιστότοπο υπάρχει επίσης υλικό που απευθύνεται στη Β/θμια εκπαίδευση.

Για να δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για επικοινωνία ή/και αποστολή υλικού στείλτε mail στο info@opi.gr.