Κατηγορίες
Νέα

Ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα: εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες»

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο με την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το σεμινάριο είχε σκοπό την ενημέρωση των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) της χώρας, για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις νέες τεχνολογίες και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα είναι διακρατικό και χρηματοδοτούμενο από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει την αξία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με έμφαση στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες στους καθηγητές και στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη στρατηγική του ΟΠΙ σχετικά με την εκπαίδευση, τη σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας, εκπαίδευσης και νέες τεχνολογίες. Ο Πρόεδρος ΟΠΙ, κ. Π. Τσίρης απηύθυνε χαιρετισμό ενώ η Διευθύντρια ΟΠΙ, κα Ε. Βαγενά αναφέρθηκε στον ρόλο του ΟΠΙ και έκανε το συντονισμό της συζήτησης που ακολούθησε. Τα στελέχη του ΟΠΙ, κα Ε. Κοκκίνου και κ. Ν. Σταυρόπουλος αναφέρθηκαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΟΠΙ και στις δυνατότητες του συγκεκριμένου προγράμματος ενώ οι νομικοί κα Συνανίδου και κα Ε. Μουστάκα αναφέρθηκαν στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, στις νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων των δημιουργών και καλλιτεχνών και συγκεκριμένα του κ. Αργύρη Θέου, Προέδρου του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΙΣΟΚΡΑΤΗ (δικαιώματα διευθυντών φωτογραφίας / σκηνογράφων / ενδυματολόγων / ηχοληπτών / μοντέρ), του κ. Μανώλη Φάμελλου και της κας Αναστασίας Μουτσάτσου, αντίστοιχα Προέδρου και Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΕΡΑΤΩ (δικαιώματα τραγουδιστών).

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από το σεμινάριο