Κατηγορίες
Νέα

 Έναρξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία»

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του ΟΠΙ και του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (EUIPO), με αντικείμενο την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα επελέγη για χρηματοδότηση από τον EUIPO μετά την υποβολή πρότασης του ΟΠΙ στην ενότητα (Lot) με θέμα «Επικοινωνία με παιδιά και εκπαιδευτικούς/μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθησιακά περιβάλλοντα ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Reaching children and teachers/future teachers through educational activities in academic and non-academic learning environments)».

Το πρόγραμμα είναι διακρατικό (Ελλάδα και Κύπρος) και ο ΟΠΙ συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε συνεργασία με τον κυπριακό όμιλο μέσων ενημέρωσης SIGMA LIVE LTD. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα έχουν διάρκεια ένα έτος και θα περιλαμβάνουν την παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την πνευματική ιδιοκτησία με στόχο τους νέους και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης των νέων για τη σπουδαιότητα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας τόσο μέσα από δημοφιλείς ιστοτόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σε Ελλάδα και Κύπρο) όσο και σε παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης (κυπριακό ραδιόφωνο).

Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και οι δράσεις που θα πραγματοποιούνται, θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ copyrightschool.gr στο οποίο θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα αποκλειστικά για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.