Κατηγορίες
Νέα

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» από το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε και για την τρέχουσα σχολική χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί, κατά την κρίση των εμπλεκόμενων σε αυτό εκπαιδευτικών, είτε εντασσόμενο στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε στο πλαίσιο του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης στις τάξεις έως Δ΄ δημοτικού, ενώ στις μεγαλύτερες Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο των συναφών γνωστικών αντικειμένων ή/και διαθεματικής προσέγγισης.

Το πρόγραμμα «Πνευματική ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από τον ΟΠΙ σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών. Έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει χρηματοδοτήσει την προώθησή του σε όλη την Ελλάδα αλλά και τη δημιουργία του υλικού (ιστοσελίδα, ταινία κλπ.) που αναφέρεται παρακάτω. Έχει επίσης παρουσιαστεί διεθνώς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως πρότυπο στον τομέα του. Για την υποστήριξη του προγράμματος, ο ΟΠΙ δημιούργησε την ιστοσελίδα www.copyrightschool.gr. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πλούσιο υλικό για δασκάλους, μαθητές και γονείς (ηλεκτρονικά παιχνίδια, οδηγούς, faq, κόμικ, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, αφίσες κ.λ.π.). Το υλικό της ιστοσελίδας απευθύνεται και στη Β/θμια εκπαίδευση. Επιπλέον, στο www.copyrightschool.gr περιλαμβάνεται animated ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Όταν ο Ορφέας δημιουργούσε…» που δημιουργήθηκε ειδικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Εάν κάποιος εκπαιδευτικός το επιθυμεί, ο ΟΠΙ μπορεί να στείλει έντυπο υλικό για την τάξη (κόμικ, οδηγούς για δασκάλους και μαθητές, αυτοκόλλητα και αφίσες).

Για να δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για επικοινωνία ή/και αποστολή υλικού στείλτε mail στο info@opi.gr.