Κατηγορίες
Νέα

Παρουσίαση του προγράμματος “Greek Copyright School” στη συνεδρίαση της ACE

Από τις 5 έως τις 7/9/ 2016 ο ΟΠΙ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, πήρε μέρος στην 11η συνεδρίαση της ACE (Advisory Committee on Enforcement) του WIPO (World Intellectual Property Organization/Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Ο ΟΠΙ παρουσίασε τις δράσεις του σχετικά με την προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Σκοπός των δράσεων του ΟΠΙ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δασκάλων και μαθητών ως προς τη σημασία και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

Για την παρουσίαση επιλέξτε εδώ.