Τα έργα μας έχουν αξία

Με την υποστήριξη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Όταν ο Ορφέας δημιουργούσε

Σενάριο και Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Ράππας
Παραγωγή: RAPPASfilms

Ideas Powered VIP Greece

Ideas Powered V(ery)IP Video Statements
V(ery)IP for Greece - Kostis Maraveyas