Νέα

Την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, ο ΟΠΙ πήρε μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο για τις νηπιαγωγούς του Ν. Φθιώτιδας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Λιβανάτων μετά από σχετική πρόσκληση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου κας Μ. Τσιαχρή.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η δικηγόρος-επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ, κα Μαρία Γ. Σινανίδου μίλησε στις εκπαιδευτικούς του νομού Φθιώτιδας σχετικά με τον ΟΠΙ, τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, την έννοια και σημασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και την αποφυγή ενεργειών που θίγουν τέτοια δικαιώματα με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού για την επιλογή των νικητών του Διαγωνισμού Βίντεο Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2022 είναι πλέον ανοιχτή. Η προθεσμία για να ψηφίσει το κοινό είναι μέχρι τις 22 Απριλίου 2022.

Ο Διαγωνισμός έχει προσελκύσει συμμετοχές από 63 χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) σας καλεί να ρίξετε μια ματιά σε αυτές τις συμμετοχές και να επιλέξετε ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κορυφαίες.

- ΔΕΕ, Απόφαση στην υπόθεση C-433/20 Austro-Mechana

- ΔΕΕ, Απόφαση στην υπόθεση C-433/20 Austro-Mechana

- eTranslation, Δωρεάν υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις....

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε επίσκεψη στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της εκπαιδευτικού του σχολείου κας Ι. Γαρδίκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η δικηγόρος του ΟΠΙ κα Εύα Μουστάκα μίλησε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με τον ΟΠΙ, τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, την έννοια και σημασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και την αποφυγή ενεργειών που θίγουν τέτοια δικαιώματα με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

- Πρόγραμμα RESPECT: Διαγωνισμός για νέους – Δημιουργήστε ένα βίντεο με θέμα νόμιμες πηγές περιεχομένου.

- Νέες μελέτες από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)....

Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στην ΕΕ.
Mουσική, Ταινίες και Τηλεόραση (2017-2020), Τάσεις και παράγοντες επιρροής

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η διαδικτυακή πειρατεία μειώνεται, όμως οι ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε πειρατικό περιεχόμενο 6 φορές το μήνα κατά μέσο όρο.

Την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους μαθητές του 1ου και 7ου Γυμνασίου Κατερίνης.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης η δικηγόρος-επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ, κα Μαρία Γ. Σινανίδου μίλησε στους μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου σχετικά με τον ΟΠΙ, τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, την έννοια και σημασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και την αποφυγή ενεργειών που θίγουν τέτοια δικαιώματα με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Μέσω του έργου RESPECT σας καλούμε να δημιουργήσετε και να μας στείλετε ένα πρωτότυπο βίντεο, προωθώντας τη χρήση νόμιμων πηγών στο διαδίκτυο σχετικά με πολιτιστικό περιεχόμενο, όπως ταινίες, μουσική, λογισμικό, βιβλία, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. Σκοπός του προγράμματος RESPECT είναι η ευαισθητοποίηση των νέων για τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημοσίευσε τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία για εκπαιδευτικούς και μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FAQs on Copyright for Teachers). Οι 15 Συχνές Ερωτήσεις έχουν σκοπό να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης με εμφαση στο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

- Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)
Κατάλογος μαθημάτων της Ακαδημίας ΠΟΔΙ 2022

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για τους κατοίκους της ΕΕ

Την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΠΙ, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας και μετά από πρόσκληση της εκπαιδευτικού κας Σ. Πασχαλιώρη, πραγματοποίησε δεύτερη επίσκεψη στο σχολείο.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης επίσκεψης η δικηγόρος-επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ, κα Μαρία Γ. Σινανίδου μίλησε στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου σχετικά με τον ΟΠΙ, τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, την έννοια και σημασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και την αποφυγή ενεργειών που θίγουν τέτοια δικαιώματα με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Declaration on Digital Rights and Principles).

Το σχέδιο διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές αποσκοπεί να δώσει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί και υπερασπίζεται η Ευρώπη.

Την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε επίσκεψη στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της εκπαιδευτικού του σχολείου κας Σ. Πασχαλιώρη.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης επίσκεψης η δικηγόρος-επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ, κα Μαρία Γ. Σινανίδου μίλησε στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου σχετικά με τον ΟΠΙ, τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, την έννοια και σημασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και την αποφυγή ενεργειών που θίγουν τέτοια δικαιώματα με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

- Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
Έκθεση για τα Εθελοντικά Συστήματα Κατάθεσης Έργων

- Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
Πρόγραμμα Global Awards …

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Μελέτη για τις πρακτικές συλλογικής αδειοδότησης στο ψηφιακό περιβάλλον.

- Ελλάδα:
Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας …

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το CulturEU Funding Guide, ένα νέο εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών φορέων.

Το CulturEU παρουσιάζει τις ευκαιρείες χρηματοδότησης στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρονική περίοδο 2021-2027.

O ΟΠΙ σε συνεργασία με τον κυπριακό όμιλο μέσων ενημέρωσης SigmaLive και την ισπανική εταιρεία GeInnovation ξεκίνησαν την υλοποίηση του προγράμματος Respect το οποίο χρηματοδοτείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Το προγραμμα έχει τίτλο «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) - Ενθαρρύνοντας τη χρήση νόμιμων πηγών περιχομένου στο διαδίκτυο» και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-24 ετών.

- ΠΟΔΙ/WIPO:
Εργαλειοθήκη Καλών Πρακτικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

- ΠΟΔΙ/WIPO:
Πρόγραμμα Νέων Εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου Προγράμματος Νέων Εμπειρογνωμόνων/ Young Experts Program (YEP).

Το πρόγραμμα είναι διετές και απευθύνεται σε νέους κάτω των 35 ετών. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει τους νέους ώστε να κατανοήσουν τις τεχνικές πλευρές της διανοητικής ιδιοκτησίας και να τις εφαρμόσουν στην πράξη στις χώρες τους, καλλιεργώντας τις ικανότητές τους ώστε μελλοντικά να αναλάβουν διοικητικούς και ηγετικούς ρόλους στο χώρο της διανοητικής ιδιοκτησίας σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο.

Η Δ΄ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021 υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΠΙ «Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της θεατρολόγου της τάξης κας Άρτεμις Αποστολοπούλου και με τη συνεργασία της δασκάλας της τάξης κας Νάσιας Παπαελευθερίου και της δασκάλας του τμήματος ένταξης κας Βασιλικής Σμυρνιώτη.