Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, ο ΟΠΙ παρουσίασε σε συνέδριο που διοργάνωσαν το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η Βουλγαρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο των δράσεών του για την προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την πνευματικη ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα.

Παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΙ στο πλαίσιο του Greek Copyright School Project. Η παρουσίαση εστίασε στην αντίληψη των δασκάλων για την πνευματικη ιδιοκτησία, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την προσωπική επαφή με τους δασκάλους που παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την παρουσίαση.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την εκδήλωση.