• Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-432/21,Grand Production d.o.o. κατά GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH

  • Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ - ΕΚΠΑ: «Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας:  ν. 4996/2022 και 4961/2022». 

Δείτε τις παρουσιάσεις και τα βίντεο του συνεδρίου εδώ.