- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) - Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2019/789, 2019/790 και 2006/115

- Επιστημονική Εκδήλωση: «Πνευματική Ιδιοκτησία και Δικαιοσύνη»...

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.