- Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)
Κατάλογος μαθημάτων της Ακαδημίας ΠΟΔΙ 2022

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για τους κατοίκους της ΕΕ

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)
Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων Πολιτιστικών Επιχορηγήσεων δράσεων σύγχρονου πολιτισμού για το έτος 2022...

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ: