- ΠΟΔΙ/WIPO:
Εργαλειοθήκη Καλών Πρακτικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

- ΠΟΔΙ/WIPO:
Πρόγραμμα Νέων Εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας

- Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ):
Υπόθεση C 401/19, Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας απορρίπτει την αίτηση της Πολωνίας σχετικά με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/790

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.