Την Πέμπτη, 14 Μαϊου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε επιμορφωτική δράση εξ αποστάσεως, που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης με θέμα “Τα πνευματικά δικαιώματα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Στην εκδήλωση ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί από την κα Εύα Μουστάκα, Νομικό ΟΠΙ, σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τη σημασία του έργου των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στησχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευρυμένη χρήσηψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν διαδικτυακές πηγές νόμιμου υλικού για χρήση μέσα στην τάξη.

Παρόντες στο σεμινάριο ήταν ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμ. Καρτσωνάκης, οι Συντονιστές & Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Εργου (ΣΕΕ) Α/θμιας και Β/θμιας του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, οι Δ/ντές & Δ/ντριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των νομών της Κρήτης και οι Προϊσταμένες των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Κρήτης.

Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 1500 εκπαιδευτικοί από κάθε βαθμίδα από την Κρήτη, καθώς και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και την Κύπρο.