Επικοινωνία

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα

T: 213 214 7800

URL: www.opi.gr

e-mail: info@copyrightschool.grinfo@opi.gr