Αν αγαπάς τον κινηματογράφο… πες όχι στην πειρατεία.

Με την υποστήριξη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).