Κατηγορίες
Νέα

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ – Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία για εκπαιδευτικούς

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημοσίευσε τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία για εκπαιδευτικούς και μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FAQs on Copyright for Teachers). Οι 15 Συχνές Ερωτήσεις έχουν σκοπό να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης με εμφαση στο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, θέλει να ενημερώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφέρει η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας όταν αυτοί γίνονται δημιουργοί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Οι Συχνές Ερωτήσεις ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με το δίκτυο IP in Education, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων παιδείας των κρατών μελών της ΕΕ, εθνικά γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους σχετικούς φορείς.

Οι ερωτήσεις είναι διαθέσιμες εδώ σε ελληνικά και αγγλικά (επιλέξτε χώρα στο χάρτη).