Κατηγορίες
Νέα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διαδικτυακό εργαλείο χρηματοδότησης CulturEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το CulturEU Funding Guide, ένα νέο εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών φορέων.

Το CulturEU παρουσιάζει τις ευκαιρείες χρηματοδότησης στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρονική περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να φιλτράρουν αυτόματα τις σχετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες τους, τον τομέα τους και τον τύπο του οργανισμού που εκπροσωπούν.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ.