Κατηγορίες
Νέα

Πρόγραμμα Νέων Εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου Προγράμματος Νέων Εμπειρογνωμόνων/ Young Experts Program (YEP).

Το πρόγραμμα είναι διετές και απευθύνεται σε νέους κάτω των 35 ετών. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει τους νέους ώστε να κατανοήσουν τις τεχνικές πλευρές της διανοητικής ιδιοκτησίας και να τις εφαρμόσουν στην πράξη στις χώρες τους, καλλιεργώντας τις ικανότητές τους ώστε μελλοντικά να αναλάβουν διοικητικούς και ηγετικούς ρόλους στο χώρο της διανοητικής ιδιοκτησίας σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο.

Υποβολές αιτήσεων μέχρι 19 Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιλέξτε εδώ.